Vodohospodářské stavby

SDR-stavby demolice recyklace s.r.o.

V oblasti vodohospodářských staveb provádíme především kompletní výstavby kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, retenčních nádrží, kolektorů, včetně souvisejících prací, tj. ukládání potrubí, rekonstrukce komunikací apod.

Poslední projekt

Poslední projekt - demolice

Kontaktní informace

SDR - stavby demolice recyklace s.r.o.

Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00

IČO: CZ 28647416

GSM: +420 731 610 670

E-mail: sdm-info@seznam.cz

E-mail: sdm-fakturace@seznam.cz

E-mail: sdm-rozpocty@seznam.cz