Meliorace

SDR-stavby demolice recyklace s.r.o.

Meliorace vodních toků patří do portfolia našich služeb již řadu let a máme za sebou množství úspěšných realizací. Realizaci projektů jako je meliorace vodních toků je přizpůsobena i část našeho rozsáhlého vozového parku, kde disponujeme stroji speciálně k melioracím určenými. Mezi takové lze uvést například Kráčivá rypadla. Kráčivé rypadlo umožňuje vhodně budovat a obnovovat meliorační sítě - příkopy - v lesním hospodářství, při vzniku minimálních negativních jevů na původní prostředí, dále kráčivé rypadlo používáme na čištění rybníků a vodních toků. Konstrukci a technické vybavení stroje lze vhodně využít při demolicích a terénních úpravách v těžko přístupných místech.

Poslední projekt

Poslední projekt - demolice

Kontaktní informace

SDR - stavby demolice recyklace s.r.o.

Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00

IČO: CZ 28647416

GSM: +420 731 610 670

E-mail: sdm-info@seznam.cz

E-mail: sdm-fakturace@seznam.cz

E-mail: sdm-rozpocty@seznam.cz