SDR-stavby demolice recyklace s.r.o. SDR-stavby demolice recyklace s.r.o. SDR-stavby demolice recyklace s.r.o.

Demolice a bourací práce

Firma SDR - stavby demolice recyklace s.r.o. se specializuje na stavební práce.

Ale také na demolice a bourací práce. Máme samostatnou divizi, která se na tyto práce specializuje. Provádíme demolice nejenom jednotlivých objektů, domů a budov, ale i kompletní demolice celých komplexů budov...


Vodohospodářské stavby

Výstavba vodojemů, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic

Výstavba a odbahnění rybníků

Výstavba a rekonstrukce vodních nádrží

Meliorace vodních toků

Čištění a rekonstrukce koryt řek a vodních cestStavební práce

Firma se zabývá z velké části výstavbou a opravami veškerých pozemních komunikací na klíč

Díky bohatým dlouholetým zkušenostem a vlastnímu kompletnímu vozovému parku stavebních strojů a odborným znalostem a dovednostem našich zaměstnancůPoslední projekt

Poslední projekt - demolice

Kontaktní informace

SDR - stavby demolice recyklace s.r.o.

Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00

IČO: CZ 28647416

GSM: +420 731 610 670

E-mail: sdm-info@seznam.cz

E-mail: sdm-fakturace@seznam.cz

E-mail: sdm-rozpocty@seznam.cz